Max is een jongetje van vijf jaar. De laatste maanden is Max erg boos. Deze boosheid uit hij in het gooien met spullen en door felle reacties te geven op vragen van zijn ouders. Zij weten niet hoe ze met Max boosheid om moeten gaan en waar deze vandaan komt. Samen met Max ben ik zijn boosheid gaan onderzoeken. Dit hebben we gedaan tijdens een aantal creatieve sessies zoals tekenen, rollenspelen en boetseren. Er kwam al snel naar voren dat Max heel gevoelig is voor prikkels van buitenaf. Doordat hij niet wist hoe hij zichzelf tegen deze prikkels moest beschermen, werd hij gefrustreed en boos. Door voor hem zichtbaar te maken waar zijn boosheid en frustratie vandaan kwam, kreeg Max weer rust. Naast het geven van dit inzicht, heb ik hem en zijn ouders handvatten gegeven om met Max' gevoeligheid om te gaan.