Therapeutische Kinderyoga

Naast kinderyoga en buikyoga bied ik ook therapeutische kinderyoga aan voor kinderen die tijdelijk niet in hun element zijn. Kinderen kunnen veel baat hebben bij een tijdelijke yoga begeleiding op maat.

Het helpt bij verminderen van lichamelijke spanningsklachten en het verbeteren van sociale en emotionele vaardigheden. Met behulp van yoga-, visualisatie, massage, tekenopdrachten en ontspanningsoefeningen ondersteun ik het kind individueel door oplossingsgericht te werken. Het yogaprogramma wordt afgestemd op de  behoeftes, ontwikkeling  en mogelijkheden van een kind.  Bij  therapeutische kinderyoga ligt de nadruk op een speelse, intuïtieve en lichaamsgerichte aanpak.

Voor het inschatten van welke vorm van behandeling goed is voor het kind, is het van belang om te kijken welke krachten in het lichaam uit balans zijn. Bij Yogatherapie wordt gezocht op bewegingsniveau en op gedragsniveau naar de tegengestelde kracht die nodig is om de disbalans op te heffen met de eigenschappen van de elementen als uitgangspunt. Een sessie van Yogatherapie kent een aantal vaste onderdelen. Alle onderdelen worden aangepast aan de constitutie en mogelijke kracht-disbalans van het kind.

Eerst maakt het kind contact met zijn eigen lichaam en leert om te ervaren zonder oordeel. Door het voelen en benoemen wordt hij/zij in het nu gebracht. Daarna komen pas de fysieke yogahoudingen aan bod. Yogahoudingen vormen een belangrijk onderdeel van het coachingsproces. Ze verminderen de bewegelijkheid en zetten het lichaam aan tot actie. Hierdoor wordt de helderheid en concentratie versterkt. Tevens werk ik met kunstzinnige invalshoek. Het zichtbaar maken van de gevoelens op papier, waardoor er meer zelfkennis ontstaat en gewerkt wordt aan de disbalans. Om te kunnen werken aan de oorzaken van een problemen is het noodzakelijk dat het kind eerst leert te ontspannen. Door te ontspannen zwakken impulsen zoals de wijze van reageren op prikkels af. Het laatste onderdeel is een visualisatie, hiermee wordt het kind bewust van het feit dat het zelf richting kan geven aan zijn/haar gedachten en handelen. Tijdens de gehele sessie wordt ook veel aandacht besteed aan de adem. De ademhaling is een hele fijne en goede tool.  

Ik help het kind om zijn eigen krachten te ontdekken en herkennen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het kind zelf ontdekt wat hij/ zij nodig heeft en dit concreet maakt.

Rotskracht, Zonkracht en Windkracht

Yogatherapie voor kinderen is gebaseerd op de Ayurvedische typologie. Volgens deze typologie heeft ieder kind in zijn lichaam een eigen unieke verhouding van drie krachten namelijk, Rotskracht (Kapha), Zonkracht (Pitta) en Windkracht (Vata).

Wanneer één van de krachten in het lichaam is verhoogd, bijvoorbeeld door een ongezonde leefstijl of door bepaalde omgevingsfactoren, kan dit onbalans veroorzaken. Een onbalans uit zich dan door gedrags- en/of gezondheidsproblemen.

Kinderen met teveel Windkracht in hun lichaam hebben bijvoorbeeld de neiging om meer impulsief, luchtig en angstig te zijn en kunnen last hebben van buikpijn, droge huid of gewichtsverlies.

Kinderen met teveel Zonkracht zijn meer fanatiek, precies en worden sneller boos. Teveel Zonkracht zorgt bijvoorbeeld ook voor hoofdpijn, koorts en allergieën.

Kinderen met teveel Rotskracht in hun lichaam worden trager, steviger, meer ontspannen tot lui en hebben vaak last van verkoudheid en constipatie.

 

Kosten: EUR 55,- per sessie van 60 min