Op een speelse manier willen wij kinderen leren beter naar zichzelf te luisteren. Zodat ze meer op zich zelf kunnen gaan vertrouwen. Wij hebben ervoor gekozen om verschillende methodes, invalshoeken te gebruiken zodat we ieder kind kunnen bereiken en hun aansporen hun innerlijke kracht te laten zien en te balanceren.

We maken gebruik van Rots en Water, Yoga, Kunstzinnige therapie en stress reductie programma.

 

Tijdens het programma werken we met rots en water oefeningen, geleide fantasieën, ademhalingsoefening, yoga, spelenderwijs om gaan met stress en kunstzinnige werken. Al deze technieken helpen om je kind veerkrachtiger te worden. Ze worden gebalanceerder, weerbaarder, ze leren te vertrouwen op zichzelf, fysiek (hun mannetje te staan)…… creatiever… socialer …en ze leren hoe ze zichzelf meer kunnen ontspannen.

 

Per week behandelen we een thema, hieronder ziet u de thema’s;

  • Sterk staan
  • Ogen en Stem
  • Eigenwaarde
  • Grenzen   (aan deze les mogen de ouders het laatste half uur deelnemen)
  • Kracht, gedachte kracht, positief denken
  • Intuïtie
  • Samenwerking
  • Uitdagingen 

Jullie ontvangen een tussen evaluatie en een eindevaluatie over de ontwikkeling van u kind.

Wat is Rots & Water?

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Wat is Yoga?

Voor kinderen is yoga een fantastische mogelijkheid om stabiliteit en zelfvertrouwen te ontwikkelen, waardoor ze innerlijke veranderingen en uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Ze worden zich meer bewust van hun lichaam, zintuigen en adem, hun kracht en grenzen.  Yoga stelt ze in staat een lenig en gezond lichaam te ontwikkelen en het creatieve denken en intellectuele groei worden gestimuleerd.

Simpele ademhalingsoefeningen verhogen het concentratievermogen, bevorderen de innerlijke rust en alertheid.  Door yoga kom je meer bij je zelf!

Wat is kunstzinnige therapie?

Kunstzinnige therapie heeft drie vormen - beeldend, muziek, spraak & drama – deze hebben een helend effect op mensen. Door je kunstzinnig te uiten geven we aan wat er in je leeft zowel bewust als onbewust als ware een spiegel van je ziel.

Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces. Dit proces is gericht op het verkrijgen van inzicht en stimuleren van ontwikkeling.
Hierdoor onstaat er een beter evenwicht tussen denken, voelen en handelen. 

Wat is stress reductie programma ?

We werken o.a. met HeartMath technieken die worden ondersteund met het emWave® Pro biofeedback apparatuur. Kinderen kunnen zien op de computer wanneer hun lichaam ontspannen en gespannen is en wat voor invloed positieve en negatieve gedachtes op je hebben. Je ziet wat de invloed is van emotie op het hartritme en hoe je met een eenvoudige oefening hier invloed op uit kunt oefenen. Je beseft welke rol jouw brein hier in speelt. Je leert hoe je negatieve, onprettige gevoelens kunt transformeren naar een positief en prettig gevoel en wat het effect hiervan is op je lijf. Je krijgt meer grip op je emotionele reacties.

Ook maken we gebruik van stress verlagende technieken van Lawrence Shapiro en Robin Sprague.