Familie opstelling

Maandag 24 juni hebben we de eerste workshop gehad. Het was zeer inspirerend en opende de ogen van de deelnemers. Veel dank aan Margreet Slee die deze avond heeft begeleid en aan de participanten voor hun open aanwezigheid. 

Dat smaakt naar meer...... Na de zomervakantie ga ik meer inspirerende workshops aanbieden. That MakeSense... voor mij het past nu. Laat je inspireren door de kennis van andere op een laagdrempelige manier. Kom luisteren ervaren en neem mee wat voor jou past. 

 

Familieopstelling 

Graag nodig ik jullie uit voor een introductie avond over familieopstellingen. Een nieuwe , bijzondere en respectvolle manier om naar problemen te kijken en oplossingen te vinden.

Door: Margreet Slee, integraal arts, psychotherapeut en psychiater die al jaren werkt met familieopstellingen en zij zal deze avond begeleiden.

 

Maandag 24 juni van 19:30 – 22:00 uur

Bladerstraat 23 in Ulvenhout

In mijn werk zie ik veel kinderen en ouders die problemen ervaren, die het kind en de ouder niet makkelijk kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld, heftige emoties die niet logisch zijn in het hier en nu.

Generatie op generatie nemen we de wijze waarop we omgaan met problemen over, zo is het ons voorgedaan. Goede, maar ook minder prettige horen daarbij. We voelen ons niet in balans en weten de vinger er niet helemaal op te leggen. Door naar ons familiesysteem te kijken en met name de beperkende dynamiek daarin ( de verstrengelingen),  kan er meer ruimte komen voor kinderen om zichzelf verder te ontwikkelen, maar ook jullie als ouder zullen meer ruimte ervaren . . Door bewust te worden van je handelen stop je met het doorgeven van belastende zaken.

Door aan een familie opstelling deel te nemen kun je ervaren dat dit een manier kan zijn om een probleem op een dieper level te bekijken. En dat  daarmee een nieuwe oplossing in gang wordt gezet.

De familieopstellingen helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen, zodat we onze plek als ouder, partner goed kunnen innemen.

Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen.

Het kunnen ook vragen zijn over je eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties. 

Vooral voor die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden.

Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én laten zien wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen en werkelijk in vrijheid lief te hebben.

Opstellingen zijn ook een manier om  naar de wereld en het leven te kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander.

Samen met Margreet Slee, de begeleider,  wordt gezocht naar de dynamiek waar deze verstoord is en deze weer in een liefdevolle stroming te brengen, om compleet te maken, wat nog niet compleet was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.

 

Kosten voor deze avond zijn slechts EUR 12,50

Je kunt deelnemen als representant om enkel te ervaren hoe een familie opstelling werkt. Ook mag je je eigen stuk inbrengen.

Graag aanmelden voor 11 juni via pien@pienkindercoach.nl