Ouder coaching

Ondanks al je liefde, aandacht en inzet, valt opvoeden niet altijd mee. Je krijgt te maken met lastig of zorgelijk gedrag van je kind. Je kind frustreert je en kan soms het bloed onder je nagels vandaan halen. Wat je ook doet, je kind blijft het tegenovergestelde doen van dat wat jij wilt.

Soms kun je wel wat hulp bij het opvoeden gebruiken.

Opvoedopstellingen

Door middel van een individuele opvoedopstelling gaan we kijken naar de onderliggende oorzaak. Deze methode gaat verder dan het ‘praten over’. Je gaat voelen, zien en aan den lijve ondervinden wat er gebeurt tussen jou en je kind en /of andere gezinsleden. De werkelijke oorzaak wordt duidelijk. Hierdoor weet je wat je kind nodig heeft en wat jij kunt doen als opvoeder.

Verandering begint bij de ouders

Een opvoedopstelling wordt alleen door de ouder gedaan. Bij een opvoedopstelling werken we, zoals we dat noemen, op de onderlaag. Als ouders in zichzelf tot een oplossing komen werkt dit door in het dagelijks leven en volgen kinderen als vanzelf.

Wanneer kunnen we een opvoedopstelling inzetten?

Wanneer jij als ouder

  • wordt geraakt door het gedrag van je kind waardoor de emoties hoog oplopen
  • je belemmerd voelt in de relatie met je kind, maar je niet begrijpt waarom
  • je overvraagd voelt als opvoeder, te verantwoordelijk of overbezorgd
  • moeite hebt met grenzen stellen
  • niet echt kunt genieten van het ouderschap

 

Wanneer je kind

  • vaak extreem boos of angstig reageert
  • jou claimt of je partner of bemoeit zich met jullie relatie
  • gedrag laat zien dat niet passend is in de ontwikkeling, bijvoorbeeld weer in bed plassen
  • het gevoel heeft er niet bij te horen of niet in het gezin lijkt te passen
  • terugkerende conflicten heeft of moeite met gezag

Veel van de conflicten en emoties in de opvoeding hebben hun oorsprong in een grote gebeurtenis in het familiesysteem. Deze gebeurtenis werkt op een onbewuste manier door. Als de oorzaak niet herkend en erkend wordt, zullen de conflicten en emoties blijven bestaan. Ouders geven hun patroon (onbewust) door aan hun kind. Voor kinderen is dit een last. Het is een onterechte en veel te zware verantwoordelijkheid. Ze worden er boos van of ontwikkelen gezondheids- of gedragsproblemen.

Vanuit deze visie is het niet het kind, maar de ouder met wie gewerkt wordt. De ouder kan op de diepere laag verandering in gang zetten. En als de ouder verandert, verandert het kind vanzelf mee. De ‘Individuele Opvoedopstelling’ is een methodiek waarmee precies dáár gewerkt wordt waar de (opvoed-)vraag ontstaan is.